Asgari ücret desteği

Asgari ücret desteği

Bülten: 2023 / 02      

Tarih  : 13 Ocak 2023

Konu  : Asgari ücret desteği

 

Değerli paydaşımız;

13 Ocak 2023 tarihinde 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve 2016 yılından beri uygulama alanı bulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki koşullarda devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

a)  Asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi için geçerli olacaktır.

b)  Günlük destek tutarı 13,33 TL olacaktır.

1)  2023 yılından önce tescil edilmiş işyerleri için, 2022 yılının aynı döneminde günlük kazancı 250 TL ve altında olan sigortalıların (Toplu sözleşme kapsamındaki işyerleri için bu tutar 500 TL, linyit ve taşkömürü işyerleri için bu tutar 677 TL’dir)) toplam gün sayısını geçmemek üzere, cari ayda bildirilen sigortalıların toplam gün sayısı x 13,33 TL

2)  2023 yılında tescil edilen işyerleri için toplam gün sayısı x 13,33 TL

 

c)  Destek tutarı, cari ay sigorta prim ödemeleri esnasında mahsup edilecek olup, diğer teşvikler gibi ayrıca herhangi bir kanun numarasında bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

d)  Destekten yararlanmak için, 2022 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında en az bildirim yapılan aya ilave olarak cari ayda sigortalı bildirimi yapılması gerekmektedir.

e)  2023 yılında herhangi bir sebeple sigortalıların prime esas kazançlarının 1008 TL’nin altında eksik bildirildiğinin tespiti halinde, işverenin 15 gün içerisinde bu eksikliği tamamlaması koşuluyla destekten faydalanması mümkün olacaktır.

f)  İşveren tarafından süresi dışında kendiliğinden verilen düzeltme beyannamelerinde destekten faydalanılmaz. Bununla beraber, denetim ve kontrol veya diğer kamu kurumlarından intikal eden bilgilerden kaynaklı olarak geriye doğru düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, ilgili yılda kullanılan asgari ücret destekleri faizi ile beraber geriye talep edilir.

 

Ek bilgi, aynı Kanun ile en düşük emekli aylığı 3500 TL’den 5500 TL’ye yükseltilmiş, ayrıca emekli aylık zam oranı da %30 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.