Kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatı tavanı

Bülten: 2023 / 03      

Tarih  : 13 Ocak 2023

Konu  : Kıdem tazminatı tavanı 

 

Değerli paydaşımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 13 Ocak  2023 tarih ve 1843378 sayılı yazısı ile, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 19982,83 TL olarak açıklanmıştır.