Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Bülten: 2023 / 06     

Tarih  : 10 Mart 2023

Konu  : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Değerli paydaşımız;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret geliri elde edenlerden;

a)     Yıl içerisinde aynı işveren yanında çalışıp da %40lık gelir vergisi diliminden işlem görenler (2022 yılında 880.000 TL)

b)     Yıl içerisinde birden fazla işveren yayında çalışıp da en az iki işverenden %27lik gelir vergisi diliminden işlem görenler (2022 yılında 70.000 TL)

takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bu itibarla, 2022 yılında a ve b maddeleri kapsamında yer alanların 31 Mart 2023 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden “Hazır Beyan” menüsü aracılığı ile 2022 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerini oluşturmaları gerekmektedir.

            Söz konusu beyanname düzenlenirken aşağıda yer alanlar indirim konusu yapılabilecek, indirim konusu yapılması neticesinde de gelir vergisi iadesi alınması söz konusu olabilecektir.

  • Hayat/şahıs sigorta primleri,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Engellilik indirimi tutarı
  • Bağış ve yardımlar
  • Sponsorluk
  • Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar
  • Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar
  • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

            Beyanname düzenlendikten sonra gelir vergisi iade alacağının oluşması halinde, yine e-devlet üzerinden “interaktif gelir vergisi” menüsüne girilir, genel amaçlı dilekçede vergi iadesi alacağı talep edilir. Ek olarak da, 2022 yılına ait işveren tarafından onaylanmış ücret bordroları ile indirim konusu yapılan giderlere ait fatura veya dekontlar eklenir.