Deprem yardımı

Deprem yardımı

Bülten: 2023 / 08       

Tarih  : 24 Mart 2023

Konu  : Deprem yardımı

 

Değerli paydaşımız;

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş Deprem Yardımının uygulanma usulleri de SGK’nın 2023/15 sayılı Genelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Sigortalılara yapılan deprem yardımlarının istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

a) 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında ödenmiş olması,

b) Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne / babasının depremden etkilenmiş olması,

c) 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 TL tutarını aşmaması

d) Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması koşullarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Dikkat edilecek hususlar;

      Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne / babasının ikametinin deprem bölgesinde olması veya herhangi bir sebeple geçici olarak bu bölgede bulunması, deprem nedeniyle vefat etmesi / yaralanması / tedavi görmesi, maddi zarara uğraması veya deprem bölgesine taşınmış olması depremden etkilenmiş olarak değerlendirilmektedir. 

      Ayni yardımlar genel olarak prime esas kazanca dahil edilmediğinden, işveren tarafından depremden etkilenen sigortalılar için yapılan ayni yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Nakdi olarak yapılan yardımlar ise her halükârda ücret bordrolarında belirtilecek olup, mevcut prime esas kazanca ilave olarak yapılan ve toplamda 50.000 TL’yi aşmayan tutarlar istisna kapsamında değerlendirilecektir.