Kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatı tavanı

Bülten: 2023 / 11      

Tarih  : 08 Temmuz 2023

Konu  : Kıdem tazminatı tavanı 

 

Değerli paydaşımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07 Temmuz  2023 tarih ve 2298391 sayılı yazısı ile, 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 23489,83 TL olarak açıklanmıştır.