Bülten & Mevzuat
2024 İKİNCİ DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Tarih  : 05 Temmuz 2024

Konu  : Kıdem tazminatı tavanı

Değerli paydaşımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 05 Temmuz  2024 tarih ve 3248709 sayılı yazısı ile, 1 Temmuz – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL olarak açıklanmıştır.

...

Devamını Gör
İşsizlik Sigortası ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Bülten: 2024 / 3       

Tarih  : 04 Şubat 2024

Konu  : İşsizlik Sigortası ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Değerli paydaşımız;

3 Şubat 2024 tarih ve 32449 Sayılı Resmi Gazetede İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanun’un İnsan Kaynakları birimini ilgilendiren düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

“Genel Salgın” da artık kısa çalışma sebepleri arasına dahil edilmiştir.

“Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.”

“Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşülür.”

6111 KANUN KODLU İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ

“31/12/2025 tarihine kadar işe alınan personeller dolayısıyla 6111 kanun kodlu teşvikin uygulanmasına devam edilir. Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli aylığı 7500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Emekli aylıklarına 2024 Ocak döneminden geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılmıştır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

a)     Asgari ücret desteği 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi için geçerli olacaktır.

b)     Günlük destek tutarı 23,33 TL olacaktır.

1)  2024 yılından önce tescil edilmiş işyerleri için, 2023 yılının aynı döneminde günlük kazancı 671 TL ve altında olan sigortalıların (Toplu sözleşme kapsamındaki işyerleri için bu tutar 1341 TL, linyit ve taşkömürü işyerleri için bu tutar 1789

TL’dir)) toplam gün sayısını geçmemek üzere, cari ayda bildirilen sigortalıların toplam gün sayısı x 23,33 TL

2)  2024 yılında tescil edilen işyerleri için toplam gün sayısı x 23,33 TL

c)     Destek tutarı, cari ay sigorta prim ödemeleri esnasında mahsup edilecek olup, diğer teşvikler gibi ayrıca herhangi bir kanun numarasında bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

d)     Destekten yararlanmak için, 2023 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında en az bildirim yapılan aya ilave olarak cari ayda sigortalı bildirimi yapılması gerekmektedir.

e)     2024 yılında herhangi bir sebeple sigortalıların prime esas kazançlarının 2000,25 TL’nin altında eksik bildirildiğinin tespiti halinde, işverenin 15 gün içerisinde bu eksikliği tamamlaması koşuluyla destekten faydalanması mümkün olacaktır.

f)      İşveren tarafından süresi dışında kendiliğinden verilen düzeltme beyannamelerinde destekten faydalanılmaz. Bununla beraber, denetim ve kontrol veya diğer kamu kurumlarından intikal eden bilgilerden kaynaklı olarak geriye doğru düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, ilgili yılda kullanılan asgari ücret destekleri faizi ile beraber geriye talep edilir.

...

Devamını Gör
2024 yılı bordro parametreleri ve istisnalar

Bülten: 2024 / 2        

Tarih  : 06 Ocak 2024

Konu  : 2024 yılı bordro parametreleri ve istisnalar

 

Değerli paydaşımız; 

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli kıdem tazminatı tavanının da belirlenmesinden sonra 2024 yılında uygulanacak tüm bordro parametreleri aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

 

SİGORTA PRİMİ

Günlük kazanç alt sınırı              666,75

Aylık kazanç alt sınırı              20002,50

Günlük kazanç üst sınırı           5000,63

Aylık kazanç üst sınırı           150018,90

 

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 

110.000 TLye kadar               %15

110.000 - 230.000                  %20

230.000 - 870.000                  %27

870.000 – 3.000.000              %35 

3.000.000 TL den fazlası       %40 

 

ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI 

Engel oranı 40 – 59                1.700,00

Engel oranı 60 – 79                4.000,00

Engel oranı 80 - 100              6.900,00

 

DAMGA VERGİSİ                                     %0,759

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI                  35.058,58

 

İSTİSNALAR 

Yemek bedeli (kart / nakit, günlük)                170,00 (vergi)

Yemek bedeli (kart / nakit, günlük)                 157,69 (SGK)

  Ulaşım bedeli (günlük)                                     88,00

   Özel sağlık sigortası                                    6000,75

   Aile yardımı                                                  2000,25

   Çocuk yardımı (SGK)                                     400,05

Çocuk yardımı (0-6 yaş, vergi)                       380,44

Çocuk yardımı (6 yaş üzeri, vergi)                 190,22

...

Devamını Gör
2024 yılı bodro parametreleri

Bülten: 2024 / 1        

Tarih  : 02 Ocak 2024

Konu  : 2024 yılı bordro parametreleri ve istisnalar

Değerli paydaşımız; 
2024 yılında uygulanacak bordro parametreleri ve muafiyetleri aşağıda belirtilmiştir. 

SİGORTA PRİMİ

Günlük kazanç alt sınırı              666,75
Aylık kazanç alt sınırı              20002,50
Günlük kazanç üst sınırı           5000,63
Aylık kazanç üst sınırı           150018,90

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 

110.000 TL'ye kadar              %15
110.000 - 230.000                  %20
230.000 - 870.000                  %27
870.000 – 3.000.000              %35 
3.000.000 TL'den fazlası       %40 

ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI 

Engel oranı 40 – 59              1.700,00 
Engel oranı 60 – 79               4.000,00
Engel oranı 80 - 100              6.900,00

İSTİSNALAR 

Yemek bedeli (yemek kartı, günlük)             170,00 (vergi)
Yemek bedeli (yemek kartı, günlük)             157,69 (SGK)
Ulaşım bedeli (günlük)                                    88,00 

DAMGA VERGİSİ                                     %0,759

...

Devamını Gör
Kıdem tazminatı tavanı

Bülten: 2023 / 11      

Tarih  : 08 Temmuz 2023

Konu  : Kıdem tazminatı tavanı 

 

Değerli paydaşımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07 Temmuz  2023 tarih ve 2298391 sayılı yazısı ile, 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 23489,83 TL olarak açıklanmıştır.

...

Devamını Gör
01.07 – 31.12.2023 dönemi asgari ücret

Bülten: 2023 / 10      

Tarih  : 24 Haziran 2023

Konu  : 01.07 – 31.12.2023 dönemi asgari ücret

 

Değerli paydaşımız;

24 Haziran 2023 tarih ve 32231 sayılı Resmi Gazetede “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” yayınlanmıştır. İlgili komisyon kararına göre ; 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak günlük kazanç alt sınırı 447,15 TL’dir. Bununla beraber 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 döneminde uygulanacak asgari ücret desteği de aylık 500 TL olarak açıklanmıştır.

 

Günlük kazanç alt sınırı                    :         447,15

Günlük kazanç üst sınırı (7,5 katı)    :       3353,63

Aylık kazanç alt sınırı                       :     13414,50

Aylık kazanç üst sınırı (7,5 katı)       :   100608,75

...

Devamını Gör
SGDP 5 Puanlık indirim

Bülten : 2023 / 09      

Tarih  : 18 Nisan 2023

Konu  : SGDP 5 Puanlık indirim

Değerli paydaşımız;

            7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3 Mart 2023 tarihinden sonra emekli olanların aynı işverence işe alınması halinde SGDP işveren hissesinde 5 puanlık indirim yapılacağı hüküm altına alınmış buna istinaden SGK uygulama esaslarına açıklık getirmek için 2023/19 sayılı Genelgeyi yayınlamıştır.

            Söz konusu destekten yararlanabilmek için;

·         03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

·         Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

·         İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

·         Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

·         Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

·         İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

·         Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

            Dikkat edilecek hususlar:

1.      Teşvik tanımlama işlemi; e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

2.      İşten ayrılış tarihi takip eden 30 gün ifadesinde, son günün hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününe uzama yapılmayacaktır.

3.      08 koduyla verilen işten ayrılış bildirgesindeki işyeri sicil numarası ile, SGDP kapsamında yapılan işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının aynı olması gerekmektedir.

4.      Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin olduğu durumlarda (işyeri sicil kodunun son 3 hanesinde yer alması gerekiyor) diğer şartların da var olması halinde, alt işverenin işçisinin ana işyerinde işe başlaması veya ana işyeri işçisinin alt işverende işe başlaması halinde de destekten faydalanılabilecektir.

5.      Aynı anda birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, tüm işyerlerinden 08 koduyla düzenlenecek işten ayrılış bildirgesinden sonra 30 gün içerisinde tekrar aynı işyerlerinde SGDP kapsamında işe başlamaları halinde söz konusu destekten tüm işyerleri faydalanabilecektir.

6.      Destekten yararlanmada herhangi bir süre sınırı bulunmamakla beraber, işten ayrılış bildirgesi düzenlendiğinde genel olarak destek sona erer. Aynı işyerinde tekrar SGDP kapsamında giriş yapılsa bile destekten faydalanılamaz.

7.      08 koduyla işten ayrılış bildirgesinin verildiği işyerinden ayrılarak 30 gün içerisinde farklı bir işveren yanında çalışmaya başlayanlar için destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Ancak; söz konusu kişinin SGDP kapsamında işe girdiği farklı işyerinden ayrılarak 08 koduyla işten ayrılışının verildiği (emekli olmak için ayrıldığı) işyerinde tekrar işe başlaması halinde destekten faydalanılabilecektir.

8.      İşyerinin farklı bir SGM alanına naklolması, işyerinin devri ya da intikali, birleşmesi hallerinde destekten faydalanılmaya devam edilecektir.

9.      Yurtdışına götürülen işçiler için destekten faydalanılması mümkün değildir.

10.  Geçici 20nci madde sandıklarının destekten faydalanması mümkün değildir.

...

Devamını Gör
Deprem yardımı

Bülten: 2023 / 08       

Tarih  : 24 Mart 2023

Konu  : Deprem yardımı

 

Değerli paydaşımız;

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş Deprem Yardımının uygulanma usulleri de SGK’nın 2023/15 sayılı Genelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Sigortalılara yapılan deprem yardımlarının istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

a) 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında ödenmiş olması,

b) Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne / babasının depremden etkilenmiş olması,

c) 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 TL tutarını aşmaması

d) Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması koşullarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Dikkat edilecek hususlar;

      Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne / babasının ikametinin deprem bölgesinde olması veya herhangi bir sebeple geçici olarak bu bölgede bulunması, deprem nedeniyle vefat etmesi / yaralanması / tedavi görmesi, maddi zarara uğraması veya deprem bölgesine taşınmış olması depremden etkilenmiş olarak değerlendirilmektedir. 

      Ayni yardımlar genel olarak prime esas kazanca dahil edilmediğinden, işveren tarafından depremden etkilenen sigortalılar için yapılan ayni yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Nakdi olarak yapılan yardımlar ise her halükârda ücret bordrolarında belirtilecek olup, mevcut prime esas kazanca ilave olarak yapılan ve toplamda 50.000 TL’yi aşmayan tutarlar istisna kapsamında değerlendirilecektir.

...

Devamını Gör
7440 sayılı yapılandırma kanunu

Bülten : 2023 / 07     

Tarih  : 13 Mart 2023

Konu  : 7440 sayılı yapılandırma kanunu

Değerli paydaşımız;

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.     KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

A.    VERGİ YÖNÜYLE

a)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2022 son geçici vergi dahil değildir)

b)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

d)     İdari para cezaları,

e)     6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan aslı ve Fer’i amme alacakları,

f)      İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı.


 

B.    SGK YÖNÜYLE

a)     2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin 4/1-a,b ve statüsünde; Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

b)     31.12.2022 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

c)     31.12.2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

d)     2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı

e)     Genel sağlık sigortası (60/g) kapsamında tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk eder. Bu borçlarını da 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’im alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

2.     KAPSAMA GİREN DÖNEMLER

31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemler

 

3.     YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ

31 Mayıs 2023 tarihine kadar bağlı bulunulan Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü veya elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.

 

4.     YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ

İlk taksit son ödeme günü 30 Haziran 2023’tür. Diğer taksitler, ilk taksiti takip eden her iki ayda bir ödenecektir. Son ödeme günü resmi tatile rastlayan durumlarda, tatili izleyen ilk iş günü sonuna kadar ödeme yapılabilir.

 

5.     YAPILANDIRMA KATSAYILARI

·       Peşin ödemelerde katsayı uygulanmaz

·       On iki eşit taksit için 1,09

·       On sekiz eşit taksit için 1,135

·       Yirmi dört eşit taksit için 1,18

·       Otuz altı eşit taksit için 1,27

·       Kırk sekiz eşit taksit için 1,36

·       Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılabilir, ancak daha uzun sürede ödeme yapılamaz

 

6.     YAPILANDIRMADA İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

·       İlk iki taksit tam ve süresinde ödenmelidir.

·       Bir takvim yılında üç veya daha az taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma

bozulmaz. Ancak, eksik veya ödenmeyen taksitlerin, son taksitin dahil olduğu ayın sonuna kadar gecikme zammıyla beraber ödenmesi gerekmektedir.

·       Taksit tutarının %10unu aşmamak şartıyla 20 TL’ye kadar yapılan eksik ödemler yapılandırmayı bozmaz.

·       6183, 7256 ve 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam edenler talep etmeleri halinde 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabilirler.

 

7.     MATRAH ARTTIRIMI

Mükellefler, 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 yılı için %25 ve 2021 yılı için %20 oranından az olmamak üzere gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırarak ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

8.     DİĞER DÜZENLEMELER

·       Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenleri tarafından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mevcut ücret, prim ve ikramiyelere ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 TL’yi geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmez, gelir ve damga vergisi kesilmez.

·       2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile kurumlar vergisi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında ek vergi hesaplanır.

·       4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yer alan %75” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre %100” şeklinde değiştirilmiştir.

...

Devamını Gör
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Bülten: 2023 / 06     

Tarih  : 10 Mart 2023

Konu  : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Değerli paydaşımız;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret geliri elde edenlerden;

a)     Yıl içerisinde aynı işveren yanında çalışıp da %40lık gelir vergisi diliminden işlem görenler (2022 yılında 880.000 TL)

b)     Yıl içerisinde birden fazla işveren yayında çalışıp da en az iki işverenden %27lik gelir vergisi diliminden işlem görenler (2022 yılında 70.000 TL)

takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bu itibarla, 2022 yılında a ve b maddeleri kapsamında yer alanların 31 Mart 2023 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden “Hazır Beyan” menüsü aracılığı ile 2022 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerini oluşturmaları gerekmektedir.

            Söz konusu beyanname düzenlenirken aşağıda yer alanlar indirim konusu yapılabilecek, indirim konusu yapılması neticesinde de gelir vergisi iadesi alınması söz konusu olabilecektir.

  • Hayat/şahıs sigorta primleri,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Engellilik indirimi tutarı
  • Bağış ve yardımlar
  • Sponsorluk
  • Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar
  • Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar
  • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

            Beyanname düzenlendikten sonra gelir vergisi iade alacağının oluşması halinde, yine e-devlet üzerinden “interaktif gelir vergisi” menüsüne girilir, genel amaçlı dilekçede vergi iadesi alacağı talep edilir. Ek olarak da, 2022 yılına ait işveren tarafından onaylanmış ücret bordroları ile indirim konusu yapılan giderlere ait fatura veya dekontlar eklenir.

...

Devamını Gör
Asgari ücret desteği

Bülten: 2023 / 05      

Tarih  : 08 Mart 2023

Konu  : Asgari Ücret Desteği  (SGK Genelge 2023/12)

 

Değerli paydaşımız;

13 Ocak 2023 tarihinde 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve 2016 yılından beri uygulama alanı bulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki koşullarda devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

 

a) Asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi için geçerli olacaktır.

b) Günlük destek tutarı 13,33 TL olacaktır.

1)  2023 yılından önce tescil edilmiş işyerleri için, 2022 yılının aynı döneminde günlük kazancı 250 TL ve altında olan sigortalıların (Toplu sözleşme kapsamındaki işyerleri için bu tutar 500 TL, linyit ve taşkömürü işyerleri için bu tutar 667 TL’dir)) toplam gün sayısını geçmemek üzere, cari ayda bildirilen sigortalıların toplam gün sayısı x 13,33 TL

2) 2023 yılında tescil edilen işyerleri için toplam gün sayısı x 13,33 TL

c) Destek tutarı, cari ay sigorta prim ödemeleri esnasında mahsup edilecek olup, diğer teşvikler gibi ayrıca herhangi bir kanun numarasında bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Destekten yararlanmak için, 2022 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında en az bildirim yapılan aya ilave olarak cari ayda sigortalı bildirimi yapılması gerekmektedir.

e) 2023 yılında herhangi bir sebeple sigortalıların prime esas kazançlarının 1008 TL’nin altında eksik bildirildiğinin tespiti halinde, işverenin 15 gün içerisinde bu eksikliği tamamlaması koşuluyla destekten faydalanması mümkün olacaktır.

f) İşveren tarafından süresi dışında kendiliğinden verilen düzeltme beyannamelerinde destekten faydalanılmaz. Bununla beraber, denetim ve kontrol veya diğer kamu kurumlarından intikal eden bilgilerden kaynaklı olarak geriye doğru düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, ilgili yılda kullanılan asgari ücret destekleri faizi ile beraber geriye talep edilir.

...

Devamını Gör
EYT düzenlemesi

Bülten: 2023 / 04     

Tarih  : 03 Mart 2023

Konu  : EYT düzenlemesi

Değerli paydaşımız;

3 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girmiştir.

 

Kimler EYT kapsamındadır?

Haklarında ilk defa uzun vadeli sigorta primi 8 Eylül 1999 ve öncesinde bildirim yapılan kişiler düzenleme kapsamındadır.

 

EYT kapsamında şartlar nelerdir?

1)     Uzun vadeli sigorta bildiriminin 8 Eylül 1999 ve öncesinde olması,

2)     Kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresi (tamamı bu şartı doldurdu), erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi (kademeli olarak 8 Eylül 2024 yılına kadar dolduracaklar). İlk işe giriş tarihi 18 yaşından önce ise, sigortalılık süresinin hesabı 18 yaş olarak dikkate alınır. (diğer bir ifade ile kadınlar 38, erkekler 43 yaşından önce sigortalılık süresi şartını tamamlayamaz),

3)     SSK kapsamında emekli olacaklar için ilk işe giriş tarihinin karşılığında belirlenen prim ödeme gününü tamamlamak (5000 – 5975). Emekli sandığı ve BAĞKUR kapsamında emekli olacaklar için ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 günün tamamlanması gerekiyor.

 

Emeklilik başvuru süresi nasıl olacak

Emekli aylığı talep ile başlar, bu da demek oluyor ki eğer emekli olmak için talepte bulunmaz iseniz, emekli aylığı bağlanmayacaktır. Bununla beraber emekli aylığı bağlanması için, işten ayrılış bildirgenizin düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

1)     Çalışmayan veya BAĞKUR kapsamındaki kişiler için;

a)     E-devlet uygulamasında yer alan “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” menüsü ile,

b)     Kağıt ortamda düzenleyecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ni son çalışmalarının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden başvuru ile,

c)     Kağıt ortamda düzenleyecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ni son çalışmalarının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne PTT iadeli taahhütlü, APS veya kargo ile gönderebilirler.

 

2)     Çalışmaya devam eden kişiler için;

İşyerinden emeklilik kodu ile işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı işverenler çalışandan “emekli olabilir” yazısı talep etmektedirler. Ancak; normal zamanlarda bile emekli olabilir yazısı ortalama 2 haftada düzenlenirken bu süre şu anda daha da uzayacaktır. Bunun yerine alınması daha kolay olan “kıdem tazminatı yazısı” da bir ölçüt olabilir. Bunlar haricinde SGK tarafından e-devlet üzerinden EYT kapsamında aylık bağlanma hakkı olup olmadığını sorgulama yönünde bir  menü yapılabilir; ancak şu anda mevcut değil.

İşten ayrılış bildirgesi “8-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” şeklinde yapılır. İşten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra;

a)     E-devlet uygulamasında yer alan “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” menüsü ile,

b)     Kağıt ortamda düzenleyecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ni son çalışmalarının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden başvuru ile,

c)     Kağıt ortamda düzenleyecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ni son çalışmalarının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne PTT iadeli taahhütlü, APS veya kargo ile gönderebilirler.

 

Kıdem ve ihbar tazminatı

Emeklilik için işten ayrılışlarda ihbar yükümlülüğü gerek işçi gerekse işveren açısından bulunmuyor.

Sigortalının işten ayrılacağı işyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunması halinde ise, çalışma süresine denk gelen miktarda kıdem tazminatı hak edişi bulunmaktadır. Kıdem tazminatı ödemesinde, aynı işyerinde çalışmaya devam edecekler için iki farklı uygulama yapılmaktadır.

1)     Emeklilik dolayısıyla çıkış tarihine kadar olan kıdem tazminatı hesaplanır ve ödenir. Çalışmaya devam ettiği sonraki süreler ayrıca değerlendirilir.

2)     Emeklilik dolayısıyla çıkış tarihine kadar olan kıdem tazminatı ödenmez ve sigortalı çalışmaya devam eder. Daha sonraki bir tarihten kıdem tazminatı hak ederek işten ayrılması halinde toplam kıdem süresine ait kıdem tazminatı ödenir; kıdem tazminatı hak etmeyecek bir şekilde işten ayrılması halinde ise emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı süreye ait kıdem tazminatı son çalışma ücretine göre güncel rakam üzerinden hesaplanıp ödenir.

 

Sigortalının tekrar çalışmaya devam etmesi

Sigortalının emeklilik sebebiyle işten ayrıldıktan sonra aynı işveren yanında çalışmaya devam edecek olması halinde; eğer işe girişi 30 gün içinde yapılır ise; sosyal güvenlik destekleme priminde işveren için %5’lik bir indirim yapılır.

 

Emeklilik için işten ayrılan kişinin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

2021 Şubat döneminde yapılan düzenleme ile; emeklilik başvurusuna istinaden tahsis numarası oluşturulmayan kişiler için SGDP kapsamında işe giriş bildirgesi düzenlenememektedir. Bu sebeple, işten ayrılıştan sonra tekrar çalışmaya devam edecekler için sigortalı işe giriş bildirgesi oluşturulurken öncelikle tüm sigorta kollarına tabi olarak işe giriş bildirgesi oluşturulacak. Hemen ardından sigortalı işe giriş bildirgesi güncelleme ekranından tüm sigorta kolları sosyal güvenlik destekleme primi olarak güncellenecektir.

...

Devamını Gör
Kıdem tazminatı tavanı

Bülten: 2023 / 03      

Tarih  : 13 Ocak 2023

Konu  : Kıdem tazminatı tavanı 

 

Değerli paydaşımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 13 Ocak  2023 tarih ve 1843378 sayılı yazısı ile, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 19982,83 TL olarak açıklanmıştır.

...

Devamını Gör
Asgari ücret desteği

Bülten: 2023 / 02      

Tarih  : 13 Ocak 2023

Konu  : Asgari ücret desteği

 

Değerli paydaşımız;

13 Ocak 2023 tarihinde 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve 2016 yılından beri uygulama alanı bulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki koşullarda devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

a)  Asgari ücret desteği 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi için geçerli olacaktır.

b)  Günlük destek tutarı 13,33 TL olacaktır.

1)  2023 yılından önce tescil edilmiş işyerleri için, 2022 yılının aynı döneminde günlük kazancı 250 TL ve altında olan sigortalıların (Toplu sözleşme kapsamındaki işyerleri için bu tutar 500 TL, linyit ve taşkömürü işyerleri için bu tutar 677 TL’dir)) toplam gün sayısını geçmemek üzere, cari ayda bildirilen sigortalıların toplam gün sayısı x 13,33 TL

2)  2023 yılında tescil edilen işyerleri için toplam gün sayısı x 13,33 TL

 

c)  Destek tutarı, cari ay sigorta prim ödemeleri esnasında mahsup edilecek olup, diğer teşvikler gibi ayrıca herhangi bir kanun numarasında bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

d)  Destekten yararlanmak için, 2022 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında en az bildirim yapılan aya ilave olarak cari ayda sigortalı bildirimi yapılması gerekmektedir.

e)  2023 yılında herhangi bir sebeple sigortalıların prime esas kazançlarının 1008 TL’nin altında eksik bildirildiğinin tespiti halinde, işverenin 15 gün içerisinde bu eksikliği tamamlaması koşuluyla destekten faydalanması mümkün olacaktır.

f)  İşveren tarafından süresi dışında kendiliğinden verilen düzeltme beyannamelerinde destekten faydalanılmaz. Bununla beraber, denetim ve kontrol veya diğer kamu kurumlarından intikal eden bilgilerden kaynaklı olarak geriye doğru düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, ilgili yılda kullanılan asgari ücret destekleri faizi ile beraber geriye talep edilir.

 

Ek bilgi, aynı Kanun ile en düşük emekli aylığı 3500 TL’den 5500 TL’ye yükseltilmiş, ayrıca emekli aylık zam oranı da %30 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

...

Devamını Gör
2023 yılı vergi parametreleri ve istisnalar

Bülten: 2023 / 1        

Tarih  : 02 Ocak 2023

Konu  : 2023 yılı vergi parametreleri ve istisnalar

 

Değerli paydaşımız; 

2023 yılında uygulanacak vergi parametreleri ve muafiyetleri aşağıda belirtilmiştir. 

2023 yılında kullanılacak tüm bordro parametreleri ayrıca bildirilecektir. 

 

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 

70.000 TL'ye kadar         %15 

70.000 - 150.000             %20

150.000 - 550.000          %27 

550.000 – 1.900.000       %35 

1.900.000 TL'den fazlası %40 

 

ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI 

Engel oranı 40 – 59   1.200,00 

Engel oranı 60 – 79    2.600,00 

Engel oranı 80 - 100   4.400,00 

 

İSTİSNALAR 

Yemek bedeli (yemek kartı, günlük) 110,00 

Ulaşım bedeli (günlük) 56,00 

 

DAMGA VERGİSİ %0,759

...

Devamını Gör